Uzupełnienie § 2 rozporządzenia z dn. 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.72.710

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ SKARBU
z dnia 31 lipca 1924 r.
o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych (Dz. P. P. P. № 39 poz. 282) zarządza się co następuje:
Par. 2 rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 459) uzupełnia się punktem j) w brzmieniu następującem: "budowę aparatów i silników lotniczych oraz eksploatację linji powietrznych komunikacyjnych".
Rozporządzenie niniejsze nie obowiązuje na obszarach i t. d. których obowiązują przepisy ustawowe o powstaniu spółek akcyjnych w drodze rejestracji sądowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 8 października 1924 r. (Dz.U.24.91.861) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 października 1924 r.