Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłki w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 roku w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle, ogłoszonem w Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 115, poz. 759 a przedrukowanem w Monitorze Polskim z 1920 r. № 279 (str. 1) - w § 1, w trzecim wierszu tekstu Dziennika Ustaw a w czwartym wierszu Monitora Polskiego mylnie wydrukowano "lub nie posiadają" zamiast, jak być powinno "lub o ile nie posiadając".
W rzeczywistości przy uwzględnieniu powyższej poprawki początek ustępu pierwszego § 1 omawianego rozporządzenia posiada następujące brzmienie:

"Wszystkie państwowe, komunalne i prywatne (stałe lub sezonowe) zakłady przemysłowe, górnicze, hutnicze, fabryczne oraz rzemieślnicze, o ile posiadają motor lub o ile, nie posiadając motoru, zatrudniają powyżej pięciu robotników, obowiązane są ... (i t. d. bez zmiany).