Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.607

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 29 września 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

W tekście rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 71, poz. 492) prostuje się niniejszem następującą omyłką:
"W ustępie 1 § 18 zamiast §§ 48-112 i § 131 ordynacji powiatowej... i t. d. winno być: "§§ 84-112 i § 131 ordynacji powiatowej.. i t. d.".