Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1920 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 marca 1920 r.
w sprawie sprostowania daty w rozporządzeniu w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa I przetworów tych ziemiopłodów (Dz. Ustaw R. P., № 18, poz. 89).

W art. 1 i 2 rozporządzenia w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów (Dz. ustaw R. P. № 18, poz. 89) zamiast podanego terminu dostawy nadwyżek posiadanych ziemiopłodów i składania deklaracji, wskazujących ilości posiadanych ziemiopłodów przez handlujących, oraz wszystkich nieproducentów i producentów zamieszkałych w miastach: "1 marca 1920 r." powinno być "1 kwietnia 1920 r.".