Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.44.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1919 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia r. b. (Dziennik Praw № 39 poz. 293).

W wierszu drugim punktu 2 Rozporządzenia z dnia 5 kwietnia r. b. o trybie postępowania z osobami podróżującemi koleją bez biletów lub z biletami niewłaściwemi wskazano "potrójną" cenę biletu, powinno zaś być "poczwórną", co niniejszym prostuje się.
Warszawa, dnia 24 maja 1919 r.