Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.293

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o trybie postępowania z osobami, podróżującemi koleją bez biletów lub z biletami niewłaściwemi.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. i w porozumieniu z Mininisterstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam, aby z dniem 15 maja r. b. na kolejach Dyrekcji Warszawskiej i Radomskiej stosowane były przepisy następujące:
Art.  1.

Osoby, podróżujące koleją, winny posiadać odpowiednie bilety przejazdowe, okazywane na każde żądanie właściwych funkcjonarjuszów.

Art.  2. 1

Podróżny, który nie może okazać ważnego na przejazd biletu, winien zapłacić poczwórną cenę biletu za przejechaną przestrzeń, jeżeli zaś stacja wyjazdu nie może być ustaloną - poczwórną cenę biletu za całą przestrzeń, przebytą przez pociąg, w każdym jednak razie nie mniej, niż 10 mk. względnie 20 koron.

Art.  3.

Podróżny, który zajął miejsce w klasie wyższej niż ta, do której uprawnia posiadany przezeń bilet, lub w pociągu o droższej taryfie, winien uiścić poczwórną różnicę pomiędzy ceną należną, a uiszczoną, jednakże nie mniej, niż 10 mk. względnie 20 kor.

Art.  4.

Podróżny, odmawiający natychmiastowej zapłaty należności, o jakich wyżej (art. 2 i 3) mowa, będzie usunięty z pociągu na najbliższej stacji, gdzie będzie sporządzony protokuł celem pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej na zasadzie praw obowiązujących (art. 139 K. K.).

Art.  5.

Kto, nie mając zamiaru wyjechania, zajmie miejsce w pociągu, przygotowanym do odjazdu, winien zapłacić 6 mk. względnie 12 kor. i pociąg natychmiast opuścić pod skutkami wyżej (art. 4) przewidzianymi.

Warszawa, d. 5 kwietnia 1919 r.

1 Art. 2 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 maja 1919 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz. Praw P. Pol.19.44.316).