Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1584

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547) w załączniku w tabeli w kolumnie 4 pod lp. 36, dotyczącą województwa wielkopolskiego, zamiast wyrazów "MIESKA GÓRKA" powinny być wyrazy "MIEJSKA GÓRKA".