Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.519

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1930 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 1930 r.
o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

Na podstawie art. 6 lit. b rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1923 Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany powyższego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się następujące błędy w wykazie miejscowości z podziałem na klasy, stanowiącym załącznik 2 do § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 673):
w klasie II wykazu należy wstawić pomiędzy wyrazy "Kołomyja" i "Grudziądz" wyrazy: "Piotrków 40.602"; w klasie III wykazu należy skreślić wyrazy: "Piotrków 38,981", wstawić pomiędzy wyrazy: "Jaworzno" i "Krotoszyn" wyrazy: "Wieluń 13.107", pomiędzy wyrazy: "Augustów" i "Chełmno" wyrazy: "Łuków 11.801", oraz zastąpić nazwę "Radzinków" przez "Radzionków".