Sprostowanie błędów w przekładzie polskim międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.82.600

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1937 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 19 listopada 1937 r.
w sprawie sprostowania błędów w przekładzie polskim międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.

Na podstawie art. 5 pkt 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się następujące błędy w przekładzie polskim międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 489):
na str. 1202 w wierszu 19 i 20 od dołu, na str. 1210 w wierszu 30 od góry, na str. 1224 w wierszu 24 od góry zamiast "Sowieckich Socjalistycznych Republik" winno być "Socjalistycznych Republik Rad";

na str. 1227 w wierszach 10 i 11 od dołu zamiast "Sowieckich Republik Socjalistycznych" winno być "Socjalistycznych Republik Rad";

na str. 1204 w wierszu 5 od góry, na str. 1213 w wierszu 25 od góry, na str. 1217 w wierszu 18 od góry, na str. 1218 w wierszach 11, 15 i 17 od dołu i na str. 1224 w wierszu 18 od dołu zamiast "Z. S. S. R." winno być "Z. S. R. R.";

na str. 1224 w wierszu 21 od dołu zamiast "zapasów" winno być "stoków" oraz w wierszu 22 od dołu zamiast "artykuł 5" winno być "Rozdział V".