§ 9. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. - Dz.U.1974.49.304 - OpenLEX

§ 9. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  9. 4
(uchylony).
4 § 9 uchylony przez § 50 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz.U.81.30.166) z dniem 1 stycznia 1982 r.