§ 13. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  13.
1.
Składki są pobierane przez sołtysów albo bezpośrednio przez PZU.
2. 7
(skreślony).
7 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.