§ 1. - Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.99 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej "Kartą";
2)
szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu;
3)
wzory:
a)
Karty,
b)
znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
c)
logo rodziny wielodzietnej.