§ 5. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków... - Dz.U.2005.119.1007 - OpenLEX

§ 5. - Sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.119.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2005 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.