§ 1. - Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej;
2)
sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną nieruchomości.