§ 2a. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 2a. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  2a. 4
 
1.
Księgi cmentarne mogą być prowadzone w systemie tradycyjnym lub w systemie informatycznym.
2. 5
(uchylony).
4 § 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
5 § 2a ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.