§ 2. - Sposób nadawania numeru rejestrowego. - Dz.U.2015.1696 - OpenLEX

§ 2. - Sposób nadawania numeru rejestrowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1696

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2015 r.
§  2.
Przepis rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.