§ 12. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  12. 
Pierwszego etapu oceny recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zespół dokonuje z uwzględnieniem kategorii w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) przyznanej konferencji międzynarodowej i przypisuje tym materiałom:
1)
200 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A*;
2)
140 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A;
3)
70 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię B;
4)
20 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię C.