§ 10. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  10. 
1. 
Pierwszy etap oceny czasopism naukowych obejmuje wybór przez zespół po jednym wskaźniku wpływu spośród wskaźników, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, w dyscyplinach naukowych wraz z przypisanymi punktami.
2. 
Zespół przypisuje czasopismom naukowym wyższą liczbę punktów spośród wartości punktów przypisanych tym czasopismom, zgodnie z wybranymi w ramach oceny wskaźnikami wpływu.
3. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, przypisuje się 20 punktów.