§ 3. - Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.
§  3.
Urzędy i agencje pocztowe sporządzają protesty weksli we wszystkich miejscowościach, w których ma siedzibę urząd lub agencja pocztowa, oraz w tych miejscowościach, które są obsługiwane przez listonoszów wiejskich.

Urzędy i agencje pocztowe nadawcze powinny na żądanie informować, czy w miejscowości, w której ma być dokonany protest, znajduje się urząd lub agencja pocztowa albo czy miejscowość ta jest obsługiwana przez listonosza wiejskiego.