§ 3. - Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1924 r.
§  3.
Wykaz spółek akcyjnych, wskazanych w § 2, może być uzupełniony na mocy rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.