§ 5. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  5.
W ciągu służby przygotowawczej kandydat winien zapoznać się z czynnościami tej gałęzi służby techniczno - leśnej, w której pełni służbę.