§ 4. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  4.
Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok. W razie, gdy Minister Rolnictwa, zgodnie z ustępem pierwszym § 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079), oznaczy dłuższy okres trwania służby przygotowawczej dla kandydatów na stastanowiska I kategorji służby techniczno leśnej w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, okresy czasu, wyszczególnione w § 7 niniejszego rozporządzenia, ulegną w odniesieniu do tych kandydatów odpowiedniemu przedłużeniu.