§ 15. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1924 r.
§  15.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w przedmiocie, unormowanym niniejszem rozporządzeniem.

Wzór do § 12

L. Protokółu egzaminacyjnego ..........

Świadectwo.

Pan .......................................................

(charakter służbowy)

..............................................................

podał się w dniach ...........................................

na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów egzaminowi na

stanowisko wyższej służby administracyjnej i złożył go z

wynikiem .....................................................

Warszawa, dnia .................... 192...... r.

Pieczęć

Komisja egzaminacyjna przy

Ministerstwie .........................

Przewodniczący Komisji:

Komisarze egzaminacyjni: