§ 1. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2000.101.1090 - OpenLEX

§ 1. - Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2000 r.
§  1.
Skalę podatku dochodowego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", ustala się na rok 2001 w wysokości:
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
37.02419% podstawy obliczenia minus kwota 493 zł 32 gr
37.02474.0486.541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.04817.648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł