Art. 16. - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.11.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.
Art.  16.
1.
Rada Państwa wybiera Sąd Najwyższy w pełnym składzie na okres lat pięciu.
2.
Sposób przeprowadzania wyboru ustala Rada Państwa.