Art. 4. - Rzesza Niemiecka-Polska. Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r. dotyczącego kwestyj finansowych. Bruksela.1936.07.30.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.51.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1938 r.
Artykuł  4.

Rządy, które nie podpisały Układu z Niemcami, podpisanego w Hadze w dniu 20 stycznia 1930 r. będą mogły przystąpić do niniejszej Konwencji, podpisując, z zastrzeżeniem ratyfikacji, jeżeli tego zajdzie potrzeba, oryginał tej Konwencji, który zostanie złożony w archiwum belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego. Podpis złożony w ten sposób przez Rząd, który nie podpisał Układów Haskich, będzie pociągał za sobą przystąpienie do art. X i XV Układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., jako też do załącznika XII tego Układu, ustalającego tryb postępowania w Trybunale Rozjemczym, którego jurysdykcji rzeczone Rządy poddadzą się w ten sposób w sprawach, dotyczących stosowania i interpretacji wspomnianego art. X oraz niniejszej Konwencji.