[Termin rozpoczęcia pobierania opłaty mocowej] - Art. 99. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Termin rozpoczęcia pobierania opłaty mocowej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  99.  [Termin rozpoczęcia pobierania opłaty mocowej]
1. 
Opłatę mocową pobiera się od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. 
(uchylony).