[Termin ogłoszenia wykazu usług określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci] - Art. 98. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Termin ogłoszenia wykazu usług określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  98.  [Termin ogłoszenia wykazu usług określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci]

Prezes URE ogłasza wykaz, o którym mowa w art. 16 ust. 3, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej certyfikacji ogólnej.