[Okres kwalifikacji w latach 2021-2024] - Art. 89e. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 89e. - [Okres kwalifikacji w latach 2021-2024] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  89e.  [Okres kwalifikacji w latach 2021-2024]
1. 
Za okres kwalifikacji, o którym mowa w art. 70a ust. 1 i 2, przyjmuje się w latach:
1)
2021-2022 - miesiąc kalendarzowy;
2)
2023-2024 - dekadę.
2. 
Za dekadę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się 10 kolejnych dni kalendarzowych.
3. 
W przypadku miesięcy kalendarzowych, które liczą 31 dni, ostatnia dekada w miesiącu wynosi 11 kolejnych dni kalendarzowych.
4. 
W przypadku miesiąca kalendarzowego, który liczy 28 lub 29 dni, ostatnia dekada w takim miesiącu wynosi odpowiednio 8 lub 9 kolejnych dni kalendarzowych.