[Nadwyżka wykonania skorygowanego obowiązku mocowego powstała w wyniku realokacji a wypłata premii za dostarczenie mocy ponad... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 49b. - [Nadwyżka wykonania skorygowanego obowiązku mocowego powstała w wyniku realokacji a wypłata premii za dostarczenie mocy ponad skorygowany obowiązek mocowy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  49b.  8 [Nadwyżka wykonania skorygowanego obowiązku mocowego powstała w wyniku realokacji a wypłata premii za dostarczenie mocy ponad skorygowany obowiązek mocowy]

 W przypadku jednostki rynku mocy, która rozliczyła w danym okresie przywołania na rynku mocy niewykonanie obowiązku mocowego poprzez realokację wielkości wykonania obowiązku mocowego przez inną jednostkę rynku mocy, ewentualna nadwyżka wykonania skorygowanego obowiązku mocowego powstała w wyniku realokacji nie stanowi podstawy do wypłaty premii, o której mowa w art. 66 ust. 1.

8 Art. 49b zmieniony przez art. 33 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.