[Wysokość obowiązku mocowego w trakcie trwania okresu rezygnacji] - Art. 44a. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 44a. - [Wysokość obowiązku mocowego w trakcie trwania okresu rezygnacji] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  44a.  [Wysokość obowiązku mocowego w trakcie trwania okresu rezygnacji]

W trakcie trwania okresu rezygnacji, o którym mowa w art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy przyjmuje się, że jej obowiązek mocowy wynosi zero.