[Wejście w życie] - Art. 107. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Wejście w życie] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  107.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.