Art. 81. - [Maksymalna liczba punktów za naruszenie przepisów WPR] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  81.  [Maksymalna liczba punktów za naruszenie przepisów WPR]

W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń przepisów WPR, liczba punktów za poważne naruszenia łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.