Art. 46. - [Podział ogólnych kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  46.  [Podział ogólnych kwot połowowych]

Podziału:

1)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:
a)
art. 44 ust. 1, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie,
(uchylony);
b)
art. 44 ust. 2, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie;
(uchylony);
2)
dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki rybackie;
3)
dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie.