Art. 40. - [Warunki wydania specjalnego zezwolenia połowowego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  40.  [Warunki wydania specjalnego zezwolenia połowowego]
1. 
Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. 
Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który jest wydana licencja.