Art. 24. - [Wysokość dodatkowej zdolności połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  24.  [Wysokość dodatkowej zdolności połowowej]
1. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:
1)
60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m;
2)
10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.
2. 
W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego.