Art. 136. - [Statki rybackie stosowane przed wejściem w życie ustawy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  136.  [Statki rybackie stosowane przed wejściem w życie ustawy]

Statki rybackie przy użyciu których, przed dniem wejścia w życie ustawy, wykonywane było rybołówstwo morskie:

1)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach;
2)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach.