Art. 124. - [Brak pozwoleń lub dokumentacji] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  124.  [Brak pozwoleń lub dokumentacji]

Kto:

1)
prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów komercyjnych bez:
a)
wydanej na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wykonuje rybołówstwo komercyjne:
a)
bez posiadania na statku rybackim dokumentu licencji wydanej na ten statek rybacki albo jej duplikatu, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł,
b)
w przypadku gdy licencja lub specjalne zezwolenie połowowe wydane na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, zostały zawieszone, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
na podstawie podrobionej lub przerobionej licencji albo specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;
3)
wykonując rybołówstwo komercyjne:
a)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
dokonuje przeładunku organizmów morskich na morzu wbrew zakazowi określonemu w art. 20 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
wydaje lub wystawia narzędzia połowowe w taki sposób lub w takim miejscu, że powodują uszkodzenia innych narzędzi połowowych albo utrudniają połów, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.