Art. 123. - [Nieodpowiednie oznakowanie statku rybackiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  123.  [Nieodpowiednie oznakowanie statku rybackiego]

Kto zmienia, zakrywa, przysłania, zamazuje lub zaciera oznakę rybacką statku rybackiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.