Art. 116. - [Używanie niedozwolonych materiałów podczas wykonywania rybołówstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  116.  [Używanie niedozwolonych materiałów podczas wykonywania rybołówstwa]

Kto podczas wykonywania rybołówstwa morskiego używa materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie, podlega karze pieniężnej w wysokości 7000 zł.