Art. 115. - [Niszczenie tarlisk] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  115.  [Niszczenie tarlisk]

Kto niszczy tarliska, ikrę lub narybek, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.