§ 2. - Rozszerzenie zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.74.523

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1938 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.