Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1921 r.
w przedmiocie rozszerzenia niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 49 z 1920 r. poz. 302), tyczącego się walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego.

Na mocy art. 1099, 1107-1109, 1125-1127, 1132-1148, ustawy lekarskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. Tom XIII wydania 1905 r. zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązująca art. od 1 do 14 włącznie oraz art. 32 rozporządzenia tymczasowego Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 49 z r. 1920 poz. 302) tyczącego się walki z zarazą płucną u bydła rogatego niniejszem rozciąga się również na inne kategorje zwierząt domowych, a mianowicie na konie, owce, kozy i trzodę chlewną.
§  2. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego z dniem ogłoszenia.