Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 grudnia 1921 r.
w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskisgo województwa białostockiego.

Na mocy art. 1099, 1107, 1109, 1125, 1127, 1129, 1132, i 1148 ustawy lekarskiej (ros. Zbiór Praw Tom XIII, wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze województw, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego stosowane będą:
a) rozporządzenie tymczasowe Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z dn. 2 czerwca 1920 r. w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. № 49, poz. 302) i
b) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 49 poz. 302), tyczącego się walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. № 31 poz. 185).
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.