Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 1931 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki w Grębkowie z tymczasową siedzibą w Boimiu.
Gminy: Borze, Grębków, Ossówno, Sinołękę i Wyszków włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Węgrowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1931 r.