§ 2. - Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.95.826

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1932 r.
§  2.
Terytorjum sądu grodzkiego na Pradze w Warszawie włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Warszawie.