Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 stycznia 1931 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki w Sulejowie.
Miasto Sulejów oraz gminy: Łączno, Ręczno i Sulejów włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Piotrkowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1931 roku.