Art. 2. - Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.
Art.  2.

Wkład Społecznego Funduszu Oszczędnościowego w rozumieniu niniejszego dekretu obejmuje również kwoty nie podjęte do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.