Art. 1. - Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.
Art.  1.

Wkłady oszczędnościowe Społecznego Funduszu Oszczędnościowego konwertuje się na wniosek uczestnika zgłoszony do dnia 31 marca 1955 r. - na zasadach i w wysokości określonych niniejszym dekretem - na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, wypuszczonej na podstawie dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 257).