§ 4. - Rozdział kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1924 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.